Výdej léčiv

V pátek 28.6. 2024 v době od 18.00 do 19.00 hodin ve Vys. Poli, v ,,chaloupce včelaře“ (na konci ulice směrem k envicentru, po pravé straně), bude náš zdravotník Jirka Machů vydávat léčiva. 

21. Pouť včelařů na Svatém Hostýně

Tradiční pouť včelařů se uskuteční dne 19. 5. 2024.

Na sv. Hostýn pojede autobus,  odjezd je v 6:30 hod.  z Drnovic. 
Přátelé, kdo z vás má zájem o rezervaci místa v autobuse, ať se  nahlásí do 11.května.
12.5.  resp. 13.5.  bude informace o zájezdu zveřejněna v kostele a v rozhlasech našich obcí,
s cílem obsadit všechna místa v autobuse.
 
Program

Pozvánka

Vážení přátelé,

je nám ctí pozvat Vás na XII. ročník mezinárodní Konference vynálezců a zlepšovatelů ve včelařství, která se uskuteční ve dnech 25. – 26. října 2024 na Výstavišti Flora v Olomouci.

Tato jedinečná akce představuje perfektní příležitost pro všechny včelaře, kteří se věnují inovacím a vývoji nových technologií nebo postupů, které mohou výrazně zlepšit a usnadnit práci včelařů. Oslovujeme zejména ty z vás, kteří jste v poslední době vynalezli nebo vyvinuli nějakou novinku a chtěli byste se o ni podělit se včelařskou komunitou.

Konference nabízí nejen možnost prezentace vašich vynálezů na vlastním výstavním stánku, který je pro vás zcela zdarma, ale také pokryje náklady na vaše ubytování a cestovné. Toto je skvělá příležitost, jak se setkat s ostatními včelařskými nadšenci a odborníky, vyměnit si zkušenosti, praktické poznatky a inspirovat se navzájem.

Prosíme o potvrzení vaší účasti do 30. srpna 2024 prostřednictvím registračního formuláře nebo na naší webové adrese. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat organizátory konference, Ing. Nikolu Grätzovou, tel.: 224 934 971, e-mail: gratzova@vcelarstvi.cz.

Těšíme se na vaši účast a na možnost společně oslavit inovace, které formují budoucnost včelařství.

S úctou,

Český svaz včelařů, z. s.

Členská schůze

Členská schůze se uskuteční 27. ledna 2024, ve společenské místnosti v hasičské
zbrojnici v Újezdě
.  Začátek je ve 14 hod.  
Pozvánka s programem schůze vám bude doručena v nejbližším termínu. Zároveň bude publikována na našem webu.pozvanka2024pozvanka2024

RP08-24 PODPORA VČELAŘSTVÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

 

 

P O Z O R !   ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE:
Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě od 12. 2. 2024 do 8. 3. 2024 do 12 hodin.

 

Termín vyhlášení programu: 20.12.2023

Příjem žádosti dotačního programu: 22.01.2024 -> 16.02.2024

Finanční alokace: 1,2 mil. Kč

Oblast (sekce) dotace: Rozvojové programy a krizové řízení

 

Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 22. 01. 2024 do 16. 02. 2024 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu, který je níže v „Dokumentech ke stažení“.

Ceny včelařského vybavení uvádí žadatel reálné (zjištěné u výrobce, na internetu ….). Celková částka včelařského vybavení se u vybraných žadatelů převádí do Smlouvy a odvíjí se od ní výše proplacení dotace po odevzdání Závěrečné zprávy.

Žadatelé, kteří získali finanční prostředky  na nákup včelařského vybavení z RP08-22, RP08-23 Podpora včelařství ve Zlínském kraji, nemají možnost v roce 2024 podávat Žádost.

 

Přejeme všem šťastné a spokojené svátky vánoční,

mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce.

Sršeň Asijská

Sršeň asijská – vše o ní najdete na našem webu

Téma výskytu sršně asijské v ČR hýbe v posledních dnech nejen včelařskými sociálními sítěmi. Ukázalo se, že je to problém nejen včelařů, ale všech občanů ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Agentury ochrany přírody ČR a Hasičské záchranné služby.

Důležité je nebezpečí nepodcenit. Všímat si okolí stanovišť a hnízda aktivně vyhledávat.
Je jisté, že odstraněním jediného objeveného hnízda invaze tohoto nepůvodního invazivního druhu neskončila.

Shromáždili jsme pro vás ty nejdůležitější dostupné informace a materiály zde – Sršeň asijská – Český svaz včelařů (vcelarstvi.cz).  Další články a dokumenty budeme postupně doplňovat. Pracujeme také na vzdělávacím programu s tímto tématem pro naše včelaře.

Mgr. Jarmila Machová