Členská schůze

Členská schůze se uskuteční 27. ledna 2024, ve společenské místnosti v hasičské
zbrojnici v Újezdě
.  Začátek je ve 14 hod.  
Pozvánka s programem schůze vám bude doručena v nejbližším termínu. Zároveň bude publikována na našem webu.pozvanka2024pozvanka2024

RP08-24 PODPORA VČELAŘSTVÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

 

 

P O Z O R !   ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE:
Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě od 12. 2. 2024 do 8. 3. 2024 do 12 hodin.

 

Termín vyhlášení programu: 20.12.2023

Příjem žádosti dotačního programu: 22.01.2024 -> 16.02.2024

Finanční alokace: 1,2 mil. Kč

Oblast (sekce) dotace: Rozvojové programy a krizové řízení

 

Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 22. 01. 2024 do 16. 02. 2024 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu, který je níže v „Dokumentech ke stažení“.

Ceny včelařského vybavení uvádí žadatel reálné (zjištěné u výrobce, na internetu ….). Celková částka včelařského vybavení se u vybraných žadatelů převádí do Smlouvy a odvíjí se od ní výše proplacení dotace po odevzdání Závěrečné zprávy.

Žadatelé, kteří získali finanční prostředky  na nákup včelařského vybavení z RP08-22, RP08-23 Podpora včelařství ve Zlínském kraji, nemají možnost v roce 2024 podávat Žádost.

 

Přejeme všem šťastné a spokojené svátky vánoční,

mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce.

Sršeň Asijská

Sršeň asijská – vše o ní najdete na našem webu

Téma výskytu sršně asijské v ČR hýbe v posledních dnech nejen včelařskými sociálními sítěmi. Ukázalo se, že je to problém nejen včelařů, ale všech občanů ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Agentury ochrany přírody ČR a Hasičské záchranné služby.

Důležité je nebezpečí nepodcenit. Všímat si okolí stanovišť a hnízda aktivně vyhledávat.
Je jisté, že odstraněním jediného objeveného hnízda invaze tohoto nepůvodního invazivního druhu neskončila.

Shromáždili jsme pro vás ty nejdůležitější dostupné informace a materiály zde – Sršeň asijská – Český svaz včelařů (vcelarstvi.cz).  Další články a dokumenty budeme postupně doplňovat. Pracujeme také na vzdělávacím programu s tímto tématem pro naše včelaře.

Mgr. Jarmila Machová

Povinné Hlášení počtu včelstev, Dotace 1.D

 

Tak jako každý rok je třeba splnit povinnost každého chovatele včel a podat Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září 2023 a Požadavek na dotaci 1.D.

V příloze emailu Vám byly zaslány tiskopisy k vyplnění. Formuláře naleznete také na Dotace – Český svaz včelařů (vcelarstvi.cz). Vyplnění hlášení je nejlépe udělat prostřednictvím WEB formuláře na adrese: https://eagri.cz/HlaseniVcely  

Pokud použijete papírový tiskopis, můžete mi jej dodat na adresu mého bydliště Loučka 132, po tel. domluvě i jiným způsobem (mob. 603209341) a já všechny pošlu společně.

Totéž platí pro podání Požadavku na dotaci 1.D. Doručte mi prosím nejpozději do 10. 9. 2023 na adresu mého bydliště Loučka 132 (vhoďte do poštovní schránky před domem), po tel. domluvě i jiným způsobem (mob. 603209341), možné i nascenovat a poslat na email jednatelka.csujezd@seznam.cz. (podepsané!)

Dále vás žádám o vyplnění formuláře Podklady pro Statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2023. Tyto údaje následně zadám do CISu  – možné i nascenovat a poslat na email jednatelka.csujezd@seznam.cz. (podepsané!)

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na mob. 603209341. Pokud nebudu moci hovor vyřídit hned, z důvodu zaměstnání, ozvu se vám co nejdříve zpět.

 

Martina Bartošová, jednatelka spolku

Legislativní změny

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 144/2023 Sb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek

Novela vyhlášky zejména reaguje na aktuální novelu veterinárního zákona vypuštěním ustanovení týkajících se povinnosti chovatele hlásit nadlimitní úhyn včel a vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování včelstev mimo území kraje. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.05.2023 v částce č. 72 pod číslem 144/2023 Sb. s účinností od 01.07.2023

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-144/zneni-20230701