Povinné Hlášení počtu včelstev, Dotace 1.D

 

Tak jako každý rok je třeba splnit povinnost každého chovatele včel a podat Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září 2023 a Požadavek na dotaci 1.D.

V příloze emailu Vám byly zaslány tiskopisy k vyplnění. Formuláře naleznete také na Dotace – Český svaz včelařů (vcelarstvi.cz). Vyplnění hlášení je nejlépe udělat prostřednictvím WEB formuláře na adrese: https://eagri.cz/HlaseniVcely  

Pokud použijete papírový tiskopis, můžete mi jej dodat na adresu mého bydliště Loučka 132, po tel. domluvě i jiným způsobem (mob. 603209341) a já všechny pošlu společně.

Totéž platí pro podání Požadavku na dotaci 1.D. Doručte mi prosím nejpozději do 10. 9. 2023 na adresu mého bydliště Loučka 132 (vhoďte do poštovní schránky před domem), po tel. domluvě i jiným způsobem (mob. 603209341), možné i nascenovat a poslat na email jednatelka.csujezd@seznam.cz. (podepsané!)

Dále vás žádám o vyplnění formuláře Podklady pro Statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2023. Tyto údaje následně zadám do CISu  – možné i nascenovat a poslat na email jednatelka.csujezd@seznam.cz. (podepsané!)

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na mob. 603209341. Pokud nebudu moci hovor vyřídit hned, z důvodu zaměstnání, ozvu se vám co nejdříve zpět.

 

Martina Bartošová, jednatelka spolku

Legislativní změny

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 144/2023 Sb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek

Novela vyhlášky zejména reaguje na aktuální novelu veterinárního zákona vypuštěním ustanovení týkajících se povinnosti chovatele hlásit nadlimitní úhyn včel a vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování včelstev mimo území kraje. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.05.2023 v částce č. 72 pod číslem 144/2023 Sb. s účinností od 01.07.2023

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-144/zneni-20230701

Exkurze Nasavrky

Ve dnech 26. a 27. května 2023 pořádal náš spolek pro včelaře a jejich příznivce tematickou exkurzi do Středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách. Účelem bylo další vzdělávání se a rozšíření si znalostí v oblasti léčení včelstev, předání si poznatků a zkušeností
v oblasti včelaření. Město Nasavrky leží na severovýchodním úpatí Železných hor v samém středu okresu Chrudim. Střední odborné učiliště včelařské-Včelařské vzdělávací centrum,
o. p. s. je obecně prospěšná společnost, založená Ministerstvem zemědělství České republiky a Českým svazem včelařů, z.s. za účelem provozování středního odborného učiliště včelařského, vzdělávání dospělých, provozování a organizace mimoškolní činnosti dětí
a mládeže v oboru včelařství, organizování a zajišťování vzdělávacích a kulturně výchovných činností. Vzdělávání v oboru včelařství poskytuje již více než 70 let. Od roku 2003 buduje
ve svém areálu unikátní zařízení a tím je Včelařské arboretum.

Exkurze se zúčastnilo asi 27 včelařů včetně doprovodu z řad rodinných příslušníků. 
V Nasavrkách jsme absolvovali odbornou přednášku lektora na téma léčení proti varroáze, snižování těžké chemie, léčba org. kyselinami a další. Následovala praktická ukázka ve včelíně. Po té jsme si mohli prohlédnout prostory učiliště, kde probíhá praktická výuka, opět
s odborným výkladem lektora. Konec dne nám zpříjemnila procházka včelařského arboreta.

Náročný, ale krásný den jsme ukončili posezením u společného stolu a přátelskou diskusí.
V sobotu, hned po snídani, jsme vyrazili směr Lysá nad Labem, kde se konala Natura Viva –
28. mezinárodní výstava myslivosti, rybářství, včelařství a pobytu v přírodě. Návrat domů jsme si neplánovaně zpestřili zastávkou v Lošticích a nákupem známých Olomouckých syrečků.  Domů jsme se vraceli unavení, ale plni informací, dobré nálady a pocitu z dobře naplněného času. Velký dík patří předsedovi spolku za nápad a organizaci celé akce.

Zájezd na pouť včelařů

Místní organizace Českého svazu včelařů pořádá zájezd na tradiční Pouť včelařů a jejich přátel na Svatý Hostýn.

Zájezd se uskuteční v neděli 21. května .

Odjezd autobusu z Drnovic bude v 7:00 hod.

Slavnostní pontifikální mše svatá bude v sloužena v 10: 15 hod.

Cena zájezdu pro jednu osobu je 150 Kč.

Zájemci o účast na zájezdu se mohou hlásit na obecním úřadu.

Na vaši spoluúčast se těší včelaři.

Objednávka léků, pozor změna termínu!

Objednávku léků na letošní rok 2023 musíme podat do 30. 3.2023.

Prosím nahlaste mi počet včelstev kvůli aktualizaci a objednání léčiv nejpozději do středy
29. 3. 2023 ! 
Ten, kdo mi neodpoví, beru na vědomí, že počet včelstev souhlasí s přílohou, kterou jste dostali v emailu a bude žádat jenom Gabon Flum 4 mg a Varidol 125 mg/ml.
Také přikládám seznam léků a pomůcek k jejich aplikaci. Prosím, pokud chcete nějaký jiný lék, než Varidol a Gabon, tak mi sdělte obratem, nejpozději do 29. 3. 2023.

Všechny pozdravuje a čeká na odpověď  P. JM.

 

Členská schůze

Členská schůze se uskuteční 28. ledna 2023. Začátek je ve 14 hod.  Součástí programu bude také  odevzdání vzorků měli k vyšetření varroa, a výplata dotace D1. Úplný program schůze je součástí pozvánky.

Pozvánka 2023