21. Pouť včelařů na Svatém Hostýně

Tradiční pouť včelařů se uskuteční dne 19. 5. 2024.

Na sv. Hostýn pojede autobus,  odjezd je v 6:30 hod.  z Drnovic. 
Přátelé, kdo z vás má zájem o rezervaci místa v autobuse, ať se  nahlásí do 11.května.
12.5.  resp. 13.5.  bude informace o zájezdu zveřejněna v kostele a v rozhlasech našich obcí,
s cílem obsadit všechna místa v autobuse.
 
Program

Pozvánka

Vážení přátelé,

je nám ctí pozvat Vás na XII. ročník mezinárodní Konference vynálezců a zlepšovatelů ve včelařství, která se uskuteční ve dnech 25. – 26. října 2024 na Výstavišti Flora v Olomouci.

Tato jedinečná akce představuje perfektní příležitost pro všechny včelaře, kteří se věnují inovacím a vývoji nových technologií nebo postupů, které mohou výrazně zlepšit a usnadnit práci včelařů. Oslovujeme zejména ty z vás, kteří jste v poslední době vynalezli nebo vyvinuli nějakou novinku a chtěli byste se o ni podělit se včelařskou komunitou.

Konference nabízí nejen možnost prezentace vašich vynálezů na vlastním výstavním stánku, který je pro vás zcela zdarma, ale také pokryje náklady na vaše ubytování a cestovné. Toto je skvělá příležitost, jak se setkat s ostatními včelařskými nadšenci a odborníky, vyměnit si zkušenosti, praktické poznatky a inspirovat se navzájem.

Prosíme o potvrzení vaší účasti do 30. srpna 2024 prostřednictvím registračního formuláře nebo na naší webové adrese. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat organizátory konference, Ing. Nikolu Grätzovou, tel.: 224 934 971, e-mail: gratzova@vcelarstvi.cz.

Těšíme se na vaši účast a na možnost společně oslavit inovace, které formují budoucnost včelařství.

S úctou,

Český svaz včelařů, z. s.

Členská schůze

Členská schůze se uskuteční 27. ledna 2024, ve společenské místnosti v hasičské
zbrojnici v Újezdě
.  Začátek je ve 14 hod.  
Pozvánka s programem schůze vám bude doručena v nejbližším termínu. Zároveň bude publikována na našem webu.pozvanka2024pozvanka2024

RP08-24 PODPORA VČELAŘSTVÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

 

 

P O Z O R !   ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE:
Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě od 12. 2. 2024 do 8. 3. 2024 do 12 hodin.

 

Termín vyhlášení programu: 20.12.2023

Příjem žádosti dotačního programu: 22.01.2024 -> 16.02.2024

Finanční alokace: 1,2 mil. Kč

Oblast (sekce) dotace: Rozvojové programy a krizové řízení

 

Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 22. 01. 2024 do 16. 02. 2024 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu, který je níže v „Dokumentech ke stažení“.

Ceny včelařského vybavení uvádí žadatel reálné (zjištěné u výrobce, na internetu ….). Celková částka včelařského vybavení se u vybraných žadatelů převádí do Smlouvy a odvíjí se od ní výše proplacení dotace po odevzdání Závěrečné zprávy.

Žadatelé, kteří získali finanční prostředky  na nákup včelařského vybavení z RP08-22, RP08-23 Podpora včelařství ve Zlínském kraji, nemají možnost v roce 2024 podávat Žádost.

 

Přejeme všem šťastné a spokojené svátky vánoční,

mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce.

Sršeň Asijská

Sršeň asijská – vše o ní najdete na našem webu

Téma výskytu sršně asijské v ČR hýbe v posledních dnech nejen včelařskými sociálními sítěmi. Ukázalo se, že je to problém nejen včelařů, ale všech občanů ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Agentury ochrany přírody ČR a Hasičské záchranné služby.

Důležité je nebezpečí nepodcenit. Všímat si okolí stanovišť a hnízda aktivně vyhledávat.
Je jisté, že odstraněním jediného objeveného hnízda invaze tohoto nepůvodního invazivního druhu neskončila.

Shromáždili jsme pro vás ty nejdůležitější dostupné informace a materiály zde – Sršeň asijská – Český svaz včelařů (vcelarstvi.cz).  Další články a dokumenty budeme postupně doplňovat. Pracujeme také na vzdělávacím programu s tímto tématem pro naše včelaře.

Mgr. Jarmila Machová