RP08-24 PODPORA VČELAŘSTVÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

 

 

P O Z O R !   ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE:
Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě od 12. 2. 2024 do 8. 3. 2024 do 12 hodin.

 

Termín vyhlášení programu: 20.12.2023

Příjem žádosti dotačního programu: 22.01.2024 -> 16.02.2024

Finanční alokace: 1,2 mil. Kč

Oblast (sekce) dotace: Rozvojové programy a krizové řízení

 

Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 22. 01. 2024 do 16. 02. 2024 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu, který je níže v „Dokumentech ke stažení“.

Ceny včelařského vybavení uvádí žadatel reálné (zjištěné u výrobce, na internetu ….). Celková částka včelařského vybavení se u vybraných žadatelů převádí do Smlouvy a odvíjí se od ní výše proplacení dotace po odevzdání Závěrečné zprávy.

Žadatelé, kteří získali finanční prostředky  na nákup včelařského vybavení z RP08-22, RP08-23 Podpora včelařství ve Zlínském kraji, nemají možnost v roce 2024 podávat Žádost.