Zajímavosti z naší kroniky

Z archivních pramenů lze doložit počátky včelařského spolku *. Zemská správa politická
na Moravě píše 27. října 1927, že „Zřízení místního spolku s  názvem Včelařský spolek
pro Újezd u Vizovic a okolí se sídlem v Újezdě se nezakazuje dle znění předložených stanov.“ Zemské ústředí spolků včelařských pro Moravu předtím žádalo zemskou správu: „Poněvadž se jedná o spolek s  malým počtem členů, nemajetných venkovských včelařů a poněvadž jest to spolek sledující povznesení včelařství a cíle kulturní, prosíme o předepsání mírné dávky za úřední úkony“ **; při svém založení měl totiž spolek 12 členů – chovatelů včel. V roce 1932 měl spolek 27 členů, v roce 1932 měl spolek 27 členů, v roce 1934 již 30 členů, v roce 1946 členů 52. Prvním předsedou spolku byl pravděpodobně František Machů z č. 82, dochovaly se záznamy z roku 1930, kdy byli „zvolení aklamací staří funkcionáři a to: Machů František čís. 82 předsedou, Vlk Tomáš čís. 72 místopředsedou, Ďulík Alois čís. 123 pokladník, Machů František čís. 54 jednatel“. ***  Zápisy z členských schůzí, seznamy členů, údaje o počtech včelstev, jejich zdravotním stavu, výnosech medu apod. známe až od roku 1944. V současnosti sdružuje základní organizace v Újezdě stejně jako při svém založení včelaře také z obcí Drnovice, Loučka a Vysoké Pole.

* SOkA Zlín, f. Okresní národní výbor Valašské Klobouky, i. č. 814.

** tamtéž

*** tamtéž

1945
1945
1945
1950
1950
1950
1956
1956
1957
1964
1964
1975
1990
1993
1993
2009
2015
2015
2015

Přehled včelařů z historie v obci Loučka. 

Číslo domu 1 – Kovář Miloslav nar. 1923

Začal včelařit roku 1955. Včelstva získal po zemřelém p. Haluzíkovi, učiteli místní obecné školy. V roce 1989 převzal včelstvo po zemřelém Fr. Fojtíkovi z pasek „Zaniví“. Později se přestěhoval na č. p. 48, kde včelařil do roku 2008.

Číslo domu 12 – Pomykal Josef nar. 1935

Do Loučky se přiženil v roce 1958 z Boršic. Včelařit začal v roce 1968 nákupem dvou úlů se včelami 

(od Uherského Hradiště). Další úly mu vyráběl jeho strýc pan František Andrýs (1919 – 2006) z č. p. 55, který se jako rodák vrátil z Lovosic, kde také včelařil. Spolu s panem Pomykalem, u něhož bydlel, včelařil. Nové úly byly již nástavkové. Včelařil do roku 2016.

Číslo domu 17 – Divoký Antonín 1900 – 1985

Do Loučky se přiženil z Řetechova v roce 1923. Úly „budečáky“ si vyrobil sám. Míval 5 až 8 včelstev. V roce 1965 prodal své včelstvo panu Novosádovi z č. p. 98.

Číslo domu 28 – Novosád Antonín nar. 1931

Začal včelařit v šestnácti letech roku 1948. Roje získal od pana Skovajsy z Vizovických pasek spolu s panem Hlavičkou z č. p. 33. V roce 1951 odešel na studie na zemědělskou školu do Brna. Po studiích v roce 1964 zakoupil jeden úl se včelami od pana Růžičky z Horní Lhoty a roj od pana Březiny z Horní Lhoty. V roce 1966 přikoupil od pana Divokého šest úlů se včelami („budečáky“). V roce 1974 se zabýval odchovem matek pro vlastní potřebu (přilarvení, značený odchov). V současné době má 10 až 12 včelstev v nádstavkových úlech vlastní výroby (polystyrenové). Znovu odchovává matky pro vlastní potřebu.

Číslo domu 32 – Žáček Alois 1900 – 1984

Včelařil od roku 1942 v úlech „budečák“ a obdržel 5 až 6 včelstev. Včelařil asi do roku 1958. Část jeho úlu převzal Jan Kozubík z č. p. 46.

Číslo domu 33 – Hlavička Jan 1919 – 1987

Začal včelařit v roce 1948. Roje získal od pana Skovajse z Vizovických pasek. Úly „budečáky“. Včelařil do roku 1986. Jeho včelstvo převzal syn Jaroslav z Vizovic. 

Číslo domu 37 – Machů František 1913 – 1983

V roce 1938 se přiženil z Újezdu. Dva úly se včelami si přivezl z domova v Újezdě. Včelařil do roku 1953 a to se  3 až 4 včelstvy. 

Číslo domu 40 – Fojtů Jan 1890 – 1978

Včelařil s 10 až 15 včelstvy. Po jeho smrti přesun včelstev není znám.

Číslo domu 46 – Kozubík František 1851 – 1939

Na tomto čísle popisném stálo v zahradě asi 10 klátů. Později, až v roce 1958, převzal několik úlů od Al. Žáčka  z č. p. 32. Jan Kozubík z č. p. 46, který včelařil po roce 1960 a držel 2 až 4 včelstva do roku 1975. Nejdříve na zahradě, později u své chaty za vodojemem.

Číslo domu 55 – Andrys Jan 1909 – 1980

Včelařil v „budečácích“ vlastní výroby a včelstvo si dovezl z Újezdu od Pavelkových mlýnů. Jeho čtyři sourozenci také včelařili.

Josef – nar. 1912 –       přiženil se do Čech.

František 1919 – 2006 včelařil v Lovosicích.

Alois – nar. 1926 –  přiženil se do Lipové.

Číslo domu 63 – Hlavička Karel 1907 – 1976

Včelařit začal asi v roce 1947 ve 4 až 5 úlech. V roce 1961 převzal včelstvo od pana Andryse roku 1972 po jeho smrti. Včelařit přestal asi v roce 1967.

Číslo domu 72 – Andrys Josef  1874 – 1960

Včelařil v „budečácích“, a to v 15 až 20 úlech, které měl na balkoně nově postavené pálenice. V roce 1961 převzal jeho včelstva pan Hlavička K. z č. p. 63.

Číslo domu 74 – Hlavička Radek 1963

Začal včelařit v roce 2008 nákupem včelstvev od pana Mudráka z Haluzic. Úly nástavkové nové. V roce 2012 zbudoval nový včelín pro 7 úlů v „Kůtě“ za Lazyskem. Včelaření převzal v roce 2019 zeť Jan Rozenkranz.

Číslo domu 75 – Fojtík František 1914 – 1989

Bydlel na samotě v „Zániví“. Včelstva s úly 2 ks si dovezl z Bratřejova v roce 1947. Po jeho smrti převzal včelstva   p. Kovář z č. p. 1.

Číslo domu 84 – Šafařík Jan 1938

Včelařit začal v rodné samotě „Zániví“ v roce 1965. Získal dvě včelstva od p. Motla, který se sem přistěhoval z Horní Lhoty. Včelařil v 10 – 30 nástavkových úlech. Pak se přiženil do Újezda a na rodné samotě včelaří doposud. V základní organizaci včelařů vykonával předsedu v letech 1990 – 2018.

Číslo domu 87 – Harabiš Robin 1980

Přiženil se do Loučky. Včelařit začal v roce 2007 v úlech „Langrstroh“. 4 kusy včelstva získal od p. Šafaříka. Včelařil krátce.

 Číslo domu 102 – Vogeltanz Jan  1956

Přistěhoval se z Hrobic 1982. Včelařit začal v roce 1983. Včelstva si dovezl z domova ve 4 úlech – „budečák-univerzal“. Včelařit přestal v roce 1990.

Číslo domu 132 – Martina Bartošová (roz. Matějková) 1973

Včelařit začala v roce 2017. 

Číslo domu 17 – Radek Divoký 1993

Včelařit začal v roce 2017. 

Vlajka ZO včelařů – r. 2016