Exkurze Nasavrky

Ve dnech 26. a 27. května 2023 pořádal náš spolek pro včelaře a jejich příznivce tematickou exkurzi do Středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách. Účelem bylo další vzdělávání se a rozšíření si znalostí v oblasti léčení včelstev, předání si poznatků a zkušeností
v oblasti včelaření. Město Nasavrky leží na severovýchodním úpatí Železných hor v samém středu okresu Chrudim. Střední odborné učiliště včelařské-Včelařské vzdělávací centrum,
o. p. s. je obecně prospěšná společnost, založená Ministerstvem zemědělství České republiky a Českým svazem včelařů, z.s. za účelem provozování středního odborného učiliště včelařského, vzdělávání dospělých, provozování a organizace mimoškolní činnosti dětí
a mládeže v oboru včelařství, organizování a zajišťování vzdělávacích a kulturně výchovných činností. Vzdělávání v oboru včelařství poskytuje již více než 70 let. Od roku 2003 buduje
ve svém areálu unikátní zařízení a tím je Včelařské arboretum.

Exkurze se zúčastnilo asi 27 včelařů včetně doprovodu z řad rodinných příslušníků. 
V Nasavrkách jsme absolvovali odbornou přednášku lektora na téma léčení proti varroáze, snižování těžké chemie, léčba org. kyselinami a další. Následovala praktická ukázka ve včelíně. Po té jsme si mohli prohlédnout prostory učiliště, kde probíhá praktická výuka, opět
s odborným výkladem lektora. Konec dne nám zpříjemnila procházka včelařského arboreta.

Náročný, ale krásný den jsme ukončili posezením u společného stolu a přátelskou diskusí.
V sobotu, hned po snídani, jsme vyrazili směr Lysá nad Labem, kde se konala Natura Viva –
28. mezinárodní výstava myslivosti, rybářství, včelařství a pobytu v přírodě. Návrat domů jsme si neplánovaně zpestřili zastávkou v Lošticích a nákupem známých Olomouckých syrečků.  Domů jsme se vraceli unavení, ale plni informací, dobré nálady a pocitu z dobře naplněného času. Velký dík patří předsedovi spolku za nápad a organizaci celé akce.

Zájezd na pouť včelařů

Místní organizace Českého svazu včelařů pořádá zájezd na tradiční Pouť včelařů a jejich přátel na Svatý Hostýn.

Zájezd se uskuteční v neděli 21. května .

Odjezd autobusu z Drnovic bude v 7:00 hod.

Slavnostní pontifikální mše svatá bude v sloužena v 10: 15 hod.

Cena zájezdu pro jednu osobu je 150 Kč.

Zájemci o účast na zájezdu se mohou hlásit na obecním úřadu.

Na vaši spoluúčast se těší včelaři.

Objednávka léků, pozor změna termínu!

Objednávku léků na letošní rok 2023 musíme podat do 30. 3.2023.

Prosím nahlaste mi počet včelstev kvůli aktualizaci a objednání léčiv nejpozději do středy
29. 3. 2023 ! 
Ten, kdo mi neodpoví, beru na vědomí, že počet včelstev souhlasí s přílohou, kterou jste dostali v emailu a bude žádat jenom Gabon Flum 4 mg a Varidol 125 mg/ml.
Také přikládám seznam léků a pomůcek k jejich aplikaci. Prosím, pokud chcete nějaký jiný lék, než Varidol a Gabon, tak mi sdělte obratem, nejpozději do 29. 3. 2023.

Všechny pozdravuje a čeká na odpověď  P. JM.

 

Členská schůze

Členská schůze se uskuteční 28. ledna 2023. Začátek je ve 14 hod.  Součástí programu bude také  odevzdání vzorků měli k vyšetření varroa, a výplata dotace D1. Úplný program schůze je součástí pozvánky.

Pozvánka 2023

Léčiva podzim 2022

Léky pro podzimní léčení se budou vydávat ve středu 13. července 2022 ráno od 8.00 do 9.00 a večer od  19.00 do 20.00 hodin. V emailové příloze vám posílám rozdělení léků podle počtů
včelstev, jak jste mi je nahlásili. Někteří mají dohromady skleničku Varidolu. Stačí se domluvit a vzvednout jeden pro oba členy.  Pokud tento čas někomu nevyhovuje, musí se domluvit telefonicky (603 154 041).

Odevzdání vzorků měli rok 2022

Měl se bude odebírat k vyšetření na faře v kanceláři v těchto dnech:
Sobota 29. ledna 2022 v době od 13.00 do 14.30
Úterý 1. února 2022 v době od 19.00 do 20.00 hodin.
Ve vážných důvodech v jinou dobu jen po telefonické domluvě.