Legislativní změny

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 144/2023 Sb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek

Novela vyhlášky zejména reaguje na aktuální novelu veterinárního zákona vypuštěním ustanovení týkajících se povinnosti chovatele hlásit nadlimitní úhyn včel a vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování včelstev mimo území kraje. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.05.2023 v částce č. 72 pod číslem 144/2023 Sb. s účinností od 01.07.2023

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-144/zneni-20230701