Exkurze Nasavrky

Ve dnech 26. a 27. května 2023 pořádal náš spolek pro včelaře a jejich příznivce tematickou exkurzi do Středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách. Účelem bylo další vzdělávání se a rozšíření si znalostí v oblasti léčení včelstev, předání si poznatků a zkušeností
v oblasti včelaření. Město Nasavrky leží na severovýchodním úpatí Železných hor v samém středu okresu Chrudim. Střední odborné učiliště včelařské-Včelařské vzdělávací centrum,
o. p. s. je obecně prospěšná společnost, založená Ministerstvem zemědělství České republiky a Českým svazem včelařů, z.s. za účelem provozování středního odborného učiliště včelařského, vzdělávání dospělých, provozování a organizace mimoškolní činnosti dětí
a mládeže v oboru včelařství, organizování a zajišťování vzdělávacích a kulturně výchovných činností. Vzdělávání v oboru včelařství poskytuje již více než 70 let. Od roku 2003 buduje
ve svém areálu unikátní zařízení a tím je Včelařské arboretum.

Exkurze se zúčastnilo asi 27 včelařů včetně doprovodu z řad rodinných příslušníků. 
V Nasavrkách jsme absolvovali odbornou přednášku lektora na téma léčení proti varroáze, snižování těžké chemie, léčba org. kyselinami a další. Následovala praktická ukázka ve včelíně. Po té jsme si mohli prohlédnout prostory učiliště, kde probíhá praktická výuka, opět
s odborným výkladem lektora. Konec dne nám zpříjemnila procházka včelařského arboreta.

Náročný, ale krásný den jsme ukončili posezením u společného stolu a přátelskou diskusí.
V sobotu, hned po snídani, jsme vyrazili směr Lysá nad Labem, kde se konala Natura Viva –
28. mezinárodní výstava myslivosti, rybářství, včelařství a pobytu v přírodě. Návrat domů jsme si neplánovaně zpestřili zastávkou v Lošticích a nákupem známých Olomouckých syrečků.  Domů jsme se vraceli unavení, ale plni informací, dobré nálady a pocitu z dobře naplněného času. Velký dík patří předsedovi spolku za nápad a organizaci celé akce.