Zpráva pro všechny včelaře ZO Újezd

Prosím všechny členy naší ZO, kteří chovají včely, aby do pondělí 10. září 2018 odevzdali vyplněnou žádost na dotaci 1 D pro letošní rok a také vyplněnou druhou stranu tiskopisu – statistiku. Pokud o dotaci nežádají, je třeba  nahlásit počet včelstev, které mají k 01.09.2018. Současně je možné přinést i vyplněné hlášení pro Hradišťko pod Medníkem o počtu včelstev.
Tyto doklady je možné odevzdat mně osobně nebo vhodit do poštovní schránky fary a oznámit mi prostřednictvím SMS, že jste tak učinili, vybírám ji pravidelně.

Děkuje a všechny zdraví  Mgr. P. Jan Můčka, jednatel ZO