Důležitá informace

Prosíme všechny včelaře, pokud hodlají rozšířit stávající počet včelstev
k zazimování a tedy i k podzimnímu léčení, aby tento záměr ohlásili
jednateli na adresu: <jednatel.csvujezd@seznam.cz> nebo:
zoujezd@vcelarstvi.cz