Něco o naší organizaci

Český svaz včelařů (dřívější název: Včelařský spolek v Újezdě u Vizovic), byl založen v roce 1928 a tehdy měl 12 členů – chovatelů včel. Písemné zprávy o činnosti včelařského spolku v Újezdě máme teprve od roku 1944 – jedná se o zápisy z výročních členských schůzí, seznamy členů, údaje o počtech včelstev, jejich zdravotním stavu, výnosech medu a pod.
V současné době sdružuje základní organizace v Újezdě včelaře také z obcí Drnovice, Loučka a Vysoké Pole. 

Členové výboru 

Předseda:
Pavel Machů

Místopředseda:
Jiří Zvonek

Jednatel:
Jan Můčka

Pokladní:
Jarmila Machalíčková

Revizní komise:
předseda: 
člen:    
člen:    

Zdravotní referent:
Ondřej Kořenek

Kulturní referent:
Petr Hlavica

Čestný člen výboru:
Zdeněk Machů

Důvěrníci :

Drnovice: Josef Velísek

Újezd:     Josef Polčák

Vysoké Pole: Jiří Machů

Loučka: Martina Bartošová