Něco o naší organizaci

Český svaz včelařů (dřívější název: Včelařský spolek v Újezdě u Vizovic), byl založen v roce 1928 a tehdy měl 12 členů – chovatelů včel. Písemné zprávy o činnosti včelařského spolku v Újezdě máme teprve od roku 1944 – jedná se o zápisy z výročních členských schůzí, seznamy členů, údaje o počtech včelstev, jejich zdravotním stavu, výnosech medu a pod.
V současné době sdružuje základní organizace v Újezdě včelaře také z obcí Drnovice, Loučka a Vysoké Pole. 

Členové výboru ke dni 28.ledna 2017

Předseda:
Pavel Machů

Místopředseda:
Radek Hlavička

Jednatel:
Jan Můčka

Pokladní:
Jarmila Machalíčková

Revizní komise:
předseda: Luděk Kovařík
člen:    Miroslav Velísek
člen:    František Kořenek

Zdravotní referent:
Josef Velísek

Kulturní referent:
Petr Hlavica

Čestný člen výboru:
Jan Šafařík
Zdeněk Machů

Důvěrníci :

Drnovice: Josef Velísek
Újezd:     Josef Polčák
Vysoké Pole: Petr Hlavica